OEF differentiëren --- Introductie ---

Deze module bevat 6 oefeningen over differentiëren.

Afgeleide van een samengestelde functie

Gegeven de functie :
Bepaal de afgeleide

=

NB : Schrijf "sqrt(ax+b)" voor


De afgeleide van een polynoom

Laat een polynoom zijn , gedefinieerd in RR door .

is differentieerbaar in RR. Bepaal de afgeleide.

Voor alle reeële ,   =

De productregel

Bepaal de afgeleide van een functie gedefinieerd in RR door met :

De functies en zijn differentieerbaar in en :
=
=

Om de afgeleide van te bepalen passen we de volgende regel toe :

De afgeleide van de functie is dan:

=


De quotiënt regel

Gegeven is de functie gedefinieerd in RR door   .

We gaan nu de afgeleide   in stappen berekenen :

  • De extreme waarde van bereikt in een met de waarde
  • The most recent version

    Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent.
    Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

    Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.