OEF vierkantswortels --- Introductie ---

Deze module bevat 21 oefeningen over vierkantswortels, op onderbouw niveau.

Benadering van een vierkantswortel.

Wat is de benadering tot op nauwkeurig van ?

Benaderingen en vierkantswortels.Wat is de benadering tot op nauwkeurig van ?

Vierkantswortels 3.

Geef voor ieder getal links aan welke getal rechts er mee overeenkomt.


Vierkantswortels 4.

Geef voor ieder getal links aan welke getal rechts er mee overeenkomt.


Vierkantswortels 5.

Geef voor ieder getal links aan welke getal rechts er mee overeenkomt.


Tabel met decimale getallen.

Vul de tabel in met de voorgestelde antwoorden.

Ontwikkelen/vereenvoudigen 1.

Ontwikkel en vereenvoudig de uitdrukking .
(schrijf sqrt(2) voor )

Ontwikkelen/vereenvoudigen 2.

Ontwikkel en vereenvoudig de uitdrukking .
(schrijf sqrt(2) voor )

Vereenvoudigde schrijfwijze.

Schrijf het getal als waarbij een zo klein mogelijk geheel getal is.
(schrijf sqrt(2) voor )

Tabel met gehele getallen.

Vul de tabel in met de voorgestelde antwoorden.

Wortels en getallen 3.

Geef bij ieder getal in de linker kolom aan welk getal rechts de wortel ervan is.


Wortels en getallen 4.

Geef bij ieder getal in de linker kolom aan welk getal rechts de wortel ervan is.


Wortels en getallen 5.

Geef bij ieder getal in de linker kolom aan welk getal rechts de wortel ervan is.


Tabel met machten van 10.

Vul de tabel in met de voorgestelde antwoorden.

Tabel met willekeurige machten.

Vul de tabel in met de voorgestelde antwoorden.

Tabel met breuken.

Vul de tabel in met de voorgestelde antwoorden.

Som herschrijven 2.

Schrijf het getal als waar een zo klein mogelijk geheel getal is.
(schrijf sqrt(2) voor )

Som herschrijven 3.

Schrijf het getal als waar een zo klein mogelijk geheel getal is.
(schrijf sqrt(2) voor )

Som herschrijven 4.

Schrijf het getal als waar een zo klein mogelijk geheel getal is.
(schrijf sqrt(2) voor )

Quotient berekenen.

Vereenvoudig en bereken de benadering tot nauwkeurig van het getal .
(schrijf sqrt(2) voor )

Product berekenen.

Vereenvoudig en bereken de benadering tot op nauwkeurig van het getal .
(schrijf sqrt(2) voor )

meer modules met dezelfde  zoektermen

The most recent version

Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent.
Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.